DREPTURILE PACIENTILOR
(conform Legii nr. 46/2003)
I. Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate.
II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
III. Dreptul pacientului la informatia medicala.
• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
• Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
• Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
• Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
• Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
IV. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala
• Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
• In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
• Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
• Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
V. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
• Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
• Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
• Pacientul are acces la datele medicale personale.
• Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
VI. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.
• Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
• Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
• Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Pacientii au urmatoarele obligatii:
•de a respecta conditiile de disciplina ale clinicii;
•de a folosi cu grija bunurile ce le sunt puse la dispozitie, orice degradare fiind supusa regulilor de drept civil;
•de a nu fuma in saloane/cabinete de consultatie sau pe holurile clinicii;
•de a nu consuma si introduce bauturi alcoolice in clinica;
•de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
•de a respecta programarea serviciilor medicale pentru a nu perturba desfasurarea activitatii;
•de a pastra curatenia in clinica si spatii comune;
•de a se adresa in mod civilizat personalului medico-sanitar;
•de a nu introduce animale de companie in clinica.