DECLARAȚIA MANAGEMENTULUI S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI NR. 679 DIN 27 APRILIE 2016 PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ŞI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTOR DATE

Regulamentul nr. 679 din 27.04.2016 (GDPR) este un Regulament al Uniunii Europene, cu aplicabilitate directă începând cu data de 25 mai 2018. Fiind un operator responsabil, S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. recunoaște la nivel de top management necesitatea de a aplica principiile GDPR și de a se asigura că datele cu caracter personal ale angajaților, clienților, colaboratorilor și orice alte terțe persoane fizice sunt prelucrate în condiții de integritate și confidențialitate.

Responsabilitatea față de prelucrarea datelor cu caracter personal se extinde la nivelul întregii organizații și este dovedită prin implementarea și aplicarea de politici și proceduri, precum și prin alocarea de resurse, astfel încât să se creeze cadrul organizațional și tehnic necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În scopul îndeplinirii obligațiilor ce ne revin potrivit GDPR vom implementa o politică exhaustivă pentru a identifica corect și complet scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal, dar și pentru a asigura respectarea principiilor prelucrărilor și a drepturilor persoanelor vizate.

Această Politică este disponibilă în formă electronică, dar și fizică și va fi comunicată atât către personalul angajat al companiei, cât și clienților, colaboratorilor și partenerilor noștri de afaceri.

De asemenea, această Politică, precum și toate procedurile anexă, vor fi revizuite periodic, pentru a ne asigura că aplicarea lor se face eficient, iar eventualele probleme sunt promt identificate și rezolvate.

Personalul S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. va duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin prin fișa postului, precum și din prevederile Regulamentului de Ordine Interioară.

Orice abatere de la prevederile acestuia și de la normele interne de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi pedepsită corespunzător.

Procesul de management al riscului se va desfășura la mai multe niveluri ale companiei, inclusiv prin:

  • Analiza de risc a prelucrărilor de date cu caracter personal;
  • Evaluarea riscurilor de securitate existente;
  • Efectuarea de analize de impact specifice (DPIA) în cazul anumitor prelucrări de date cu caracter personal.

Este responsabilitatea fiecarui angajat al S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. să adere la toate politicile și procedurile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În calitate de membri ai managementului de top al S.C. MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. ne angajăm să îmbunătățim continuu politicile și procedurile de prelucrare a datelor cu caracter personal și să asigurăm resursele necesare realizării obiectivelor propuse și aplicării prevederilor GDPR.

Serviciu GDPR: firma Professionals Business Knowledge Society, DPO Roxana Gorgan – contact 0785.255.191