Continutul website-ului www.neolife.ro (in continuare, denumit site) este proprietatea exclusiva a entitatii SC. MNT HEALTHCARE EUROPE SRL, (in continuare denumita individual, Titularul), perosana juridica romana, cu sediul in Orasul Pantelimon, str. Gradinarilor nr.1, Judetul Ilfov, tel.0219230, inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr.J23/3260/2010, cod Unic de Identificare 25444840, ce poate fi contactata la adresa de email: [email protected].

Titularul detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site, in lipsa de stipulatie contrara. Drepturile Titularului sunt protejate de legislatia romana in vigoare.

Site-ul este portalul web de prezentare a serviciilor oferite, continand si o sectiune de informatii medicale realizate de personal cu studii medicale si o platforma de programare online/verificare rezultate medicale online.

Prin utilizarea site-ului www.neolife.ro si/sau al oricarui alt serviciu oferit, se considera ca ati citit, inteles si acceptat intergral termenii si conditiile de utilizare ale site-ului.

Prin completarea formularelor puse la dispozitie vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitari si informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular, pot formula sugestii sau reclamatii.

Niciunul dintre materialele care alcatuiesc continutul acestor site-uri nu constituie o oferta ferma de a contracta si cu atat mai mult ele nu se constituie ca o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu medical.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o imbraca, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Titularului.

Titularul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau sterge in orice moment, portiuni ale continutului site-ului, fara a fi necesar acordul prealabil si fara a transmite vreo notificare utilizatorilor sau tertelor persoane. Totodata, Titularul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut din site.

Utilizatorii pot folosi continutul site-ului doar pentru uzul personal si niciuna dintre actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii acordului prealabil scris al Titularului:

  • Indepartarea sau alterarea continutului sau a insemnelor care identifica dreptul de autor al titularului asupra continutului;
  • Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si participarea la transferul, vanzarea ori distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, total sau partial, din site;
  • Reproducerea sau stocarea continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, daca scopul acestei activitati este unul comercial.

Orice actiune sau incercare de natura sa incalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul sa faca uz de dreptul de a se adresa instantelor de judecata legal competente pentru sanctionarea unei asemenea fapte.

Sugestii si reclamatii
Reclamatiile sau orice fel de sesizari ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate in considerare numai in baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisa in format electronic catre adresa [email protected]

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume si nume) precum si o descriere a problemei ce face obiectul reclamatiei. Totodata, reclamatia va trebui sa cuprinda urmatoarele date de contact: nume complet, numar de telefon si adresa de e-mail.

Dupa primirea reclamatiei Titularul va lua imediat masurile necesare pentru solutionarea problemei sesizate si se angajeaza ca, in termen de maxim 30 de zile de la data primirii acesteia, sa trimita un raspuns scris prin una dintre modalitatile de comunicare furnizate de conform prevederilor de mai sus.

Cookies
Site-ul neolife.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, continand informatii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezinta un avantaj in folosul vizitatorilor, acesta permitand memorarea unor optiuni de navigare in site precum limba in care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator si a parolei pentru un acces rapid la continutul site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu inseamna ca utilizatorului ii va fi refuzat accesul de navigare in site, de citire a continutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza si segmenta interesele utilizatorilor fata de anumite zone sau aplicati ale site-ului, fapt care le permite ulterior imbunatatirea experintei de navigare, introducerea unui continut relevant pentru utilizator, etc.

Politica refund consultatie online Dr. Jinga Dan
Pacientului i se restituie costul platit in avans pentru consultatie (300 lei) in urmatoarele cazuri:

1) daca nu primeste niciun raspuns (solicitare de acte medicale suplimentare sau cererile clarificari asupra istoricului medical) din partea Centrului Medical Neolife in termen de 48h de la momentul confirmarii platii.

2) daca nu primeste rezultatul consultatiei in termen de 48 de ore de la momentul trimiterii documentatiei complete, inclusiv documentele si cererile de clarificare suplimentare solicitate de Centrul Medical Neolife. Suma se restituie in contul din care au fost livrati banii catre SC MNT HEALTHCARE EUROPE SRL in termen de 7 zile lucratoare.